ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) ให้สัมภาษณ์พิเศษประเด็น เปิดท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี

By |2020-07-23T11:43:43+07:00กรกฎาคม 23rd, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์พิเศษแก่ น.ส.จิรวรรณ โรจนพรทิพย์ ผู้สื่อข่าวนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านในเครือบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ประเด็น เปิดท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี และการแปรรูปอาหารทะเลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา สุ่มตรวจ! สารฟอร์มาลีนในตัวอย่างสินค้าสัตว์น้ำ

By |2020-07-23T11:40:51+07:00กรกฎาคม 23rd, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สะพานปลากรุงเทพ เพื่อทำการสุ่มตรวจสารฟอร์มาลีนในตัวอย่างสินค้าสัตว์น้ำ อาทิเช่น ปลาหมึกกล้วยแช่เย็น ปลาลิ้นหมาแช่เย็น ปลาอินทรีย์แช่เย็น กุ้งแม่น้ำแช่เย็น หอยลายมีชีวิต และอื่นๆ จำนวน 20 ตัวอย่าง 15 ร้านค้า เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสารดังกล่าวที่จะมีการผสมหรือปนเปื้อนในสินค้าสัตว์น้ำที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ ซึ่งผลการตรวจไม่พบสารฟอร์มาลีนในตัวอย่างสินค้าสัตว์น้ำดังกล่าว นายอมรศักดิ์ กล่าวว่า ได้รับนโยบายจาก ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) ให้ลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำที่มีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการแพปลาตระหนักถึงอันตรายของสารปนเปื้อนในอาหาร และให้ความรู้ในการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยมาจำหน่าย ขณะเดียวกันก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครู้จักสังเกตและสามารถเลือกซื้อเลือกบริโภคสินค้าสัตว์น้ำที่มีความปลอดภัยด้วย พร้อมกำชับให้พนักงานปฎิบัติงานให้เป็นไปตาม กฏหมาย ระเบียบ เพื่อความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ณ สะพานปลากรุงเทพ เขตสาทร กรุงเทพฯ [...]

อำนวยการองค์การสะพานปลา ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD

By |2020-07-23T09:17:42+07:00กรกฎาคม 23rd, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวเด่น|

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD ถึงประเด็น “ ปรับโฉมใหม่โครงการท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี” และ “ Fish Marketing Organization ตลาดปลากลางทะเลแห่งแรกของไทย” ที่รับนโยบายจากนายประภัตร โพธสุธน รมช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเปิดพื้นที่ให้ชาวประมงพื้นบ้าน อีกทั้งพ่อค้าแม่ค้า ได้นำของทะเลมาขายในราคาที่เป็นธรรม และเป็นแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่สำคัญของจังหวัดชลบุรีที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว ณ ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี [...]

ดูการก่อสร้างท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ณ ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา จ.ชลบุรี

By |2020-07-15T10:30:17+07:00กรกฎาคม 15th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวเด่น|

วันที่13 กรกฏาคม 2563 นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ( อสป.) ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ให้การต้อนรับคณะที่มาเยี่ยมและศึกษาดูงานจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กรมเจ้าท่า และศูนย์ดํารงธรรม เพื่อดูการก่อสร้างท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ณ ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา จ.ชลบุรี

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนงานองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 7 /2563

By |2020-07-13T11:07:46+07:00กรกฎาคม 13th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนงานองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 7 /2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการองค์การสะพานปลา เพื่อติดตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 องค์การสะพานปลา อาทิ รายงานผลการดำเนินงานรายครึ่งปี ประจำปีบัญชี 2563 ขององค์การสะพานปลา รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร และการจัดการองค์ความรู้ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน) ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา สาทร กรุงเทพฯ

จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านชาวประมง ภายใต้ “ FMO BRAND”

By |2020-09-01T09:31:51+07:00กรกฎาคม 8th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ภาพกิจกรรม|

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการแถลงข่าว Kick Off เปิดโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง โดยมี ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) ร่วมแถลงข่าวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า องค์การสะพานปลาได้ปรับปรุงท่าเทียบเรือตลาดประมงอ่างศิลาเพื่อให้เป็น “ตลาดกลางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย” เป็นแลนมาร์คแห่งใหม่ของอ่างศิลา ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใน “ concept แกะกุ้ง กินปู ดูปลา อ่างศิลา จ.ชลบุรี” และเป็นแหล่งเช็คอินอีกหนึ่งแห่ง ผู้เข้ามาใช้บริการสามารถซื้ออาหารสด และให้ปรุงเป็นสำเร็จรูปพร้อมทานได้เลย มีที่ให้นั่งรับประทาน รวมทั้งยังเน้นในเรื่องของคุณภาพ ความสด สะอาด ถูกสุขอนามัย ปลอดสารฟอร์มาลีน เราเน้นมาตรฐานความปลอดภัย เป็นหลัก คาดการว่าในช่วงต้นฤดูหนาวจะเปิดให้บริการอย่างสมบบูรณ์แบบ ทั้งนี้ องค์การสะพานปลา จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านชาวประมง ภายใต้ “ FMO BRAND” เพื่อสร้างสินค้าประมง ที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ ณ ห้อง 112 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [...]

หารือเกี่ยวกับการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษให้กับผู้ค้าที่ตลาดอ่างศิลา

By |2020-07-08T15:58:16+07:00กรกฎาคม 8th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวเด่น|

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) และผู้บริหาร อสป. เข้าพบ นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนารัฐวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมแห่งประเทศไทย ( SME Bank) พร้อมผู้บริหารของธนาคารฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษให้กับผู้ค้าที่ตลาดอ่างศิลา โดย SME Bank จะผลักดันสนับสนุนเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ค้าด้วย นอกจากนี้ยังสนใจจะทำ CSR ร่วมกับ อสป. และความร่วมมือด้านการเงินต่อไปในอนาคต ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารสำนักงานใหญ่ SME Bank เขตพญาไท กรุงเทพฯ

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 และการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา

By |2020-07-08T15:47:50+07:00กรกฎาคม 8th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 พ.ต.อ.อภิชาติ ม่วงศรีงาม รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 และการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา โดยมีอาจารย์สาคร ชนะไพฑูรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้วยการประชุมทางไกล Video Conference ผ่านระบบ ZOOM ซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมการอบรมสัมมนาดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

ลงตรวจพื้นที่ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา

By |2020-07-08T15:48:19+07:00กรกฎาคม 8th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง เป็นประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมคณะกรรมการและผู้ควบคุมงาน ลงตรวจพื้นที่ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี เพื่อตรวจรับพัสดุ งวดที่ 1 จากผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อย ณ ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. บริหารจัดการสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ถูกกฎหมายได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม 2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัการจัดหารายได้ และบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร 3. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ 5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดีแก่องค์กร
Go to Top