การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนงานองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 7 /2563

By |2020-07-13T11:07:46+07:00กรกฎาคม 13th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนงานองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 7 /2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการองค์การสะพานปลา เพื่อติดตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 องค์การสะพานปลา อาทิ รายงานผลการดำเนินงานรายครึ่งปี ประจำปีบัญชี 2563 ขององค์การสะพานปลา รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร และการจัดการองค์ความรู้ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน) ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา สาทร กรุงเทพฯ