ดูการก่อสร้างท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ณ ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา จ.ชลบุรี

By |2020-07-15T10:30:17+07:00กรกฎาคม 15th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวเด่น|

วันที่13 กรกฏาคม 2563 นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ( อสป.) ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ให้การต้อนรับคณะที่มาเยี่ยมและศึกษาดูงานจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กรมเจ้าท่า และศูนย์ดํารงธรรม เพื่อดูการก่อสร้างท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ณ ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา จ.ชลบุรี