ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) ให้สัมภาษณ์พิเศษประเด็น เปิดท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี

By |2020-07-23T11:43:43+07:00กรกฎาคม 23rd, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์พิเศษแก่ น.ส.จิรวรรณ โรจนพรทิพย์ ผู้สื่อข่าวนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านในเครือบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ประเด็น เปิดท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี และการแปรรูปอาหารทะเลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา สุ่มตรวจ! สารฟอร์มาลีนในตัวอย่างสินค้าสัตว์น้ำ

By |2020-07-23T11:40:51+07:00กรกฎาคม 23rd, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สะพานปลากรุงเทพ เพื่อทำการสุ่มตรวจสารฟอร์มาลีนในตัวอย่างสินค้าสัตว์น้ำ อาทิเช่น ปลาหมึกกล้วยแช่เย็น ปลาลิ้นหมาแช่เย็น ปลาอินทรีย์แช่เย็น กุ้งแม่น้ำแช่เย็น หอยลายมีชีวิต และอื่นๆ จำนวน 20 ตัวอย่าง 15 ร้านค้า เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสารดังกล่าวที่จะมีการผสมหรือปนเปื้อนในสินค้าสัตว์น้ำที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ ซึ่งผลการตรวจไม่พบสารฟอร์มาลีนในตัวอย่างสินค้าสัตว์น้ำดังกล่าว นายอมรศักดิ์ กล่าวว่า ได้รับนโยบายจาก ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) ให้ลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำที่มีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการแพปลาตระหนักถึงอันตรายของสารปนเปื้อนในอาหาร และให้ความรู้ในการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยมาจำหน่าย ขณะเดียวกันก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครู้จักสังเกตและสามารถเลือกซื้อเลือกบริโภคสินค้าสัตว์น้ำที่มีความปลอดภัยด้วย พร้อมกำชับให้พนักงานปฎิบัติงานให้เป็นไปตาม กฏหมาย ระเบียบ เพื่อความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ณ สะพานปลากรุงเทพ เขตสาทร กรุงเทพฯ [...]

อำนวยการองค์การสะพานปลา ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD

By |2020-07-23T09:17:42+07:00กรกฎาคม 23rd, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวเด่น|

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD ถึงประเด็น “ ปรับโฉมใหม่โครงการท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี” และ “ Fish Marketing Organization ตลาดปลากลางทะเลแห่งแรกของไทย” ที่รับนโยบายจากนายประภัตร โพธสุธน รมช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเปิดพื้นที่ให้ชาวประมงพื้นบ้าน อีกทั้งพ่อค้าแม่ค้า ได้นำของทะเลมาขายในราคาที่เป็นธรรม และเป็นแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่สำคัญของจังหวัดชลบุรีที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว ณ ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี [...]

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. บริหารจัดการสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ถูกกฎหมายได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม 2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัการจัดหารายได้ และบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร 3. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ 5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดีแก่องค์กร
Go to Top