ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและดูแลระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติในระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์ฺน้ำขององค์การสะพานปลา

By |2020-09-24T10:00:54+07:00สิงหาคม 27th, 2563|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง|

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและดูแลระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติในระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์ฺน้ำขององค์การสะพานปลา

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและดูแลระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติในระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์ฺน้ำขององค์การสะพานปลา

By |2020-09-24T13:49:48+07:00สิงหาคม 27th, 2563|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง|

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและดูแลระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติในระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์ฺน้ำขององค์การสะพานปลา

การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นโรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ำ งานระบบน้ำสะอาด และงานปรับปรุงห้องประชุมสะพานปลาสมุทรสาคร

By |2020-09-24T13:47:07+07:00สิงหาคม 26th, 2563|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง|

การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นโรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ำ งานระบบน้ำสะอาด และงานปรับปรุงห้องประชุมสะพานปลาสมุทรสาคร

การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา (เดิมและส่วนที่เพิ่มเติม)

By |2020-09-24T13:44:49+07:00สิงหาคม 20th, 2563|Categories: การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง|

การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา (เดิมและส่วนที่เพิ่มเติม)

องค์การสะพานปลาจัดโครงการ ฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ

By |2020-08-18T10:19:11+07:00สิงหาคม 18th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรม|

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 องค์การสะพานปลาจัดโครงการ “อบรมส่งเสริมความรู้การทำประมงถูกกฎหมายอย่างยั่งยืน”โครงการ “อบรมส่งเสริมความรู้มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง” และ โครงการ “สินค้า ประมงถูกกฎหมาย ตรวจสอบย้อนกลับได้ ปลอดภัยจากสารฟอร์มาลิน” ได้รับเกียรติจาก ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ อาทิ เรื่อง พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2560 และฉบับเพิ่มเติม , เทคนิคการใช้เทคโนโลยีในการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำในระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำ , มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง และ การปฐมพยาบาลกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ( CPR ) พร้อมฝึกปฎิบัติ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การทำประมงอย่างถูกกฎหมาย ขณะเดียวกันก็พัฒนาและยกระดับสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้มีมาตรฐานสุขอนามัย เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานของ EU และตามประกาศของกรมประมง รวมถึงการป้องกันสินค้าประมง ให้ปลอดภัยจากสารพิษและสิ่งเจือปนที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร [...]

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

By |2020-08-11T15:04:08+07:00สิงหาคม 11th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรม|

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2563 พร้อมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่ไทย เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสะพานปลา [...]

อบรมโครงการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของคณะกรรมการองค์การสะพานปลาและประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 8/2563

By |2020-08-11T14:55:22+07:00สิงหาคม 11th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา (อสป.) นายฆนัท ครุธกูล กรรมการองค์การสะพานปลา นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ กรรมการองค์การสะพานปลา ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ กรรมการองค์การสะพานปลา นางสาวชุติมา ศรีปราชณ์ กรรมการองค์การสะพานปลา นายภัทระ คําพิทักษ์ กรรมการองค์การสะพานปลา และ ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยองค์การสะพานปลาด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง และคณะผู้บริหาร อสป. ร่วมอบรมโครงการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของคณะกรรมการองค์การสะพานปลาและประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 8/2563 โดยมี อาจารย์สาคร ชนะไพฑูรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีจ รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี [...]

อสป. ลงพื้นที่ดูท่าเทียบเรือตลาดประมงอ่างศิลา

By |2020-08-11T14:54:43+07:00สิงหาคม 11th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวสารหน่วยงาน|

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา (อสป.) นายฆนัท ครุธกูล กรรมการองค์การสะพานปลา นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ กรรมการองค์การสะพานปลา ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ กรรมการองค์การสะพานปลา นางสาวชุติมา ศรีปราชณ์ กรรมการองค์การสะพานปลา นายภัทระ คําพิทักษ์ กรรมการองค์การสะพานปลา และ ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พ.ต.อ. อภิชาติ ม่วงศรีงาม รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาด้านบริหาร นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยองค์การสะพานปลาด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาด้านพัฒนากิจการประมง พร้อมคณะผู้บริหาร อสป. ลงพื้นที่ดูท่าเทียบเรือตลาดประมงอ่างศิลา และบ่ายร่วมอบรมโครงการปรับปรุบท่าเรือประมงอ่างศิลา ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีจ รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี [...]

การอบรมโครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เรื่อง “การขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ Digital Organization

By |2020-08-11T14:54:01+07:00สิงหาคม 11th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารหน่วยงาน, ภาพกิจกรรม|

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เรื่อง “การขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ Digital Organizations” พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลาส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 162 คน ด้วยการประชุมทางไกล Video Conference (ผ่านระบบ ZOOM) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรมดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา

ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

By |2020-08-03T14:17:00+07:00สิงหาคม 3rd, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ภาพกิจกรรม|

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ( อสป.) ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง เป็นตัวแทนผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ NBT 2HD ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และผู้สื่อข่าวท้องถิ่นประจำจังหวัดชลบุรี ถึงประเด็น การปรับโฉมใหม่โครงการท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี และ ความโปร่งใสองค์การสะพานปลาในการจองสิทธิที่ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา ณ ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. บริหารจัดการสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ถูกกฎหมายได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม 2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัการจัดหารายได้ และบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร 3. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ 5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดีแก่องค์กร
Go to Top