องค์การสะพานปลาจัดโครงการ ฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ

By |2020-08-18T10:19:11+07:00สิงหาคม 18th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรม|

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 องค์การสะพานปลาจัดโครงการ “อบรมส่งเสริมความรู้การทำประมงถูกกฎหมายอย่างยั่งยืน”โครงการ “อบรมส่งเสริมความรู้มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง” และ โครงการ “สินค้า ประมงถูกกฎหมาย ตรวจสอบย้อนกลับได้ ปลอดภัยจากสารฟอร์มาลิน” ได้รับเกียรติจาก ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ อาทิ เรื่อง พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2560 และฉบับเพิ่มเติม , เทคนิคการใช้เทคโนโลยีในการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำในระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำ , มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง และ การปฐมพยาบาลกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ( CPR ) พร้อมฝึกปฎิบัติ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การทำประมงอย่างถูกกฎหมาย ขณะเดียวกันก็พัฒนาและยกระดับสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้มีมาตรฐานสุขอนามัย เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานของ EU และตามประกาศของกรมประมง รวมถึงการป้องกันสินค้าประมง ให้ปลอดภัยจากสารพิษและสิ่งเจือปนที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร [...]