ลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิแผงค้าที่ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา

By |2020-08-03T13:56:39+07:00สิงหาคม 3rd, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรม|

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้วันที่ 29-30-31 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. เปิดให้ผู้มีสิทธิลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิแผงค้าที่ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จำนวน 283 ราย โดยครั้งนี้องค์การสะพานปลาได้ร่วมมือกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SME Development Bank มาเปิดให้บริการสินเชื่อโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อยผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEOne) ให้กับผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า ที่ต้องการเงินทุน เพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ ลงทุน ปรับปรุง ขยายร้าน เสริมสภาพคล่อง ณ ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างตลาดสัตว์น้ำท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา

By |2020-08-03T13:50:54+07:00สิงหาคม 3rd, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร|

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 พ.ต.อ.บารมี อำไพพิศ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การสะพานปลา พร้อมพนักงานองค์การสะพานปลา (อสป.) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างตลาดสัตว์น้ำท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ณ ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. บริหารจัดการสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ถูกกฎหมายได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม 2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัการจัดหารายได้ และบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร 3. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ 5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดีแก่องค์กร
Go to Top