ที่อยู่สะพานปลาและท่าเที่ยบเรือประมง

ชื่อหน่วยงาน  เปิดดำเนินการ     ที่อยู่ติดต่อ โทรศัพท์ หน้าเว็บไซต์
 สะพานปลากรุงเทพ  15 เมษายน 2496 ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
เลขที่  149  ถนนเจริญกรุง  58 แขวงยานนาวา
เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120
โทร.0-2211-7300 ต่อ 311, 312, 313
แฟกซ์ 02-212-5899
bangkok.fishmarket.co.th
สะพานปลาสมุทรสาคร 15 เมษายน 2511 ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน
เลขที่  1024  ถนนวิเชียรโชฎก  ตำบลมหาชัย
อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร. 034-422-803
แฟกซ์ 034-820-320
samutsakhon.fishmarket.co.th
สะพานปลาสมุทรปราการ 20 มิถุนายน 2525 ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
เลขที่ 340 หมู่ที่  6  ถนนท้ายบ้าน  ตำบลท้ายบ้าน
อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทร. 0-2173-9051
แฟกซ์.02-173-9015
samutprakan.fishmarket.co.th
สะพานปลานครศรีธรรมราช 22 กุมภาพันธ์ 2534 ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปากพนัง
เลขที่ 341 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก
อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140
โทร.075-444-033-4
แฟกซ์. 075-444-039
nakhonsi.fishmarket.co.th
ท่าเทียบเรือประมงตราด 16 พฤษภาคม 2511 ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตราด
เลขที่ 426-427 หมู่ 8 ถนนชลประทาน ตำบลวังกระแจะ
อำเภอเมือง  จังหวัดตราด 23000
โทร. 039-511-176 trat.fishmarket.co.th
ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา 7 เมษายน 2501 ตั้งอยู่ริมทะเล
หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ท่าเทียบเรือประมงระนอง 1 มีนาคม 2507 ตั้งอยู่ริมฝั่งคลองท่าด่าน
เลขที่ 90 หมู่ 1ถนนสะพานปลา  ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
 โทร. 077-816-224
แฟกซ์ 077-816-223
ranong.fishmarket.co.th
ท่าเทียบเรือประมงหัวหิน 14 ตุลาคม 2508 ตั้งอยู่ริมทะเลปลายถนนชมสินธุ์
ถนนชมสินธุ์  ตำบลหัวหิน  อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร./แฟกซ์  035-511-178 huahin.fishmarket.co.th
ท่าเทียบเรือประมงปราณบุรี 26 มกราคม 2510 ตั้งอยู่ริมทะเล
ตำบลปากน้ำปราณบุรี อำเภอปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
ท่าเทียบเรือประมงสงขลา  10 กุมภาพันธ์ 2509 ตั้งอยู่ริมทะเลสาบสงขลา
ถนนวิเชียรชม ตำบลย่อยาง อำเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา
โทร. 074-311-444
แฟกซ์.074-313-606
songkhla.fishmarket.co.th
ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี 23 สิงหาคม 2512 ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตาปี
เลขที่  3/1  ถนนต้นโพธิ์   ตำบลตลาดล่าง
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
โทร.077-272-545
แฟกซ์ 077-281-545
suratthani.fishmarket.co.th
ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี 10 สิงหาคม 2515 ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปัตตานี
หมู่ 8  ถนนนาเกลือ ตำบลบานา  อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. 073-414-112
แฟกซ์ 073-414-115
pattani.fishmarket.co.th
ท่าเทียบเรือประมงชุมพร 25 มกราคม 2528 ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าตะเภา
เลขที่  400  หมู่ที่  8  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร 86120
โทร. 077-521-122
แฟกซ์ 077-521-130
chumphon.fishmarket.co.th
ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน 7 ตุลาคม 2517 ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหลังสวน
ตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
โทร.077-521-122
แฟกซ์077-521-130
langsuan.fishmarket.co.th
ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 9 กุมภาพันธ์ 2522 ตั้งอยู่ริมฝั่งคลองท่าจีน
ลขที่ 2/6 หมู่ที่  1  ถนนศรีสุทัศน์  ตำบลรัษฎา  อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร.076-614-151-4
แฟกซ์ 074-710-634
phuket.fishmarket.co.th
ท่าเทียบเรือประมงสตูล 19 สิงหาคม 2524 ตั้งอยู่ริมฝั่งคลองบำบัง
ตำบลตำมะลัง  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล 91000
โทร. 074-710-633
แฟกซ์ 074-710-634
satun.fishmarket.co.th
ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส 1 พฤษภาคม 2541 ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางนรา
เลขที่ 56/7 ถนนตากใบ  ตำบลบางนาค  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. 073-522-162
แฟกซ์ 073-522-161
narathiwat.fishmarket.co.th