กิจกรรมชาวอสป.วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.00 น. องค์การสะพานปลา นำโดย ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การสะพานปลา ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุสล  และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสเฉลิม  พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา  28 กรกฎาคม 2561  ณ ท้องสนามหลวง  เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าราชการของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12