ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  ประเภทเรื่องร้องเรียน

  ชื่อผู้ร้องเรียน/เสนอแนะ

  เลขที่บัตรประชาชน

  เบอร์โทรศัพท์

  Email

  เรื่องร้องทุกข์/แจ้งข่าวสาร

  รายละเอียด

  *องค์การสะพานปลา จะคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบตามมาตรการคุ้มครองพยานของ องค์การสะพานปลา

  ติดต่อสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล แผนกระเบียบวินัย
  องค์การสะพานปลา
  149 เจริญกรุง 58 สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  Email: saraban@fishmarket.co.th, trakarnkul.p@fishmarket.co.th
  โทรศัพท์ 0-2211-7300,0-2212-4490 อัตโนมัติ โทรสาร 0-2212-5899