Home Magazine Style 22013-12-16T16:14:47+07:00

นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนงานองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อติดตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

By |ตุลาคม 9th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร|

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนงานองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 10 /2563 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อติดตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 องค์การสะพานปลา อาทิ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2563 องค์การสะพานปลา ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม [...]

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ และนางสมรัก บุษปธำรง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งเกษตรกร

By |ตุลาคม 8th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่น|

วันที่ 8 ตุลาคม 2563:นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ และนางสมรัก บุษปธำรง รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งเกษตรกร นำร่องที่โครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อน จ.ขอนแก่น พร้อมแนะนำให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน 4 ปี เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้ประชาชน และส่งเสริมการปลูกแหนแดง เนื่องจากราคาดี ให้ผลผลิตเร็ว รวมถึงโครงการโคขุนกู้วิกฤตด้วย โดยนายประภัตร กล่าวว่า “เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ต้องจดวิสาหกิจชุมชน 7 คนขึ้นไป และเลือกอาชีพที่สนใจ รวมถึงเป็นที่ต้องการของตลาด เช่น จิ้งหรีด มีการส่งออกมากถึงปีละกว่า 1,000 [...]

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม”แนวคิดการขับเคลื่อนไทย ไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดขอนแก่น”

By |ตุลาคม 7th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวผู้บริหาร, ข่าวเด่น|

วันที่ 7 ตุลาคม 2563  นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม”แนวคิดการขับเคลื่อนไทย ไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดขอนแก่น” เพื่อรับฟังปัญหาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ให้แนวทางการแก้ปัญหา และมอบนโยบายการปฎิบัติราชการ พร้อมลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่ต่างๆ ที่ จ.ขอนแก่น และ จ.สระแก้ว ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2563 ร่วมกับคณะทำงาน และนางสมรัก บุษปธำรง รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ เกษตรอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น [...]

Creative News

นายวงศ์พิทวัส โชคชัยวิชิตกุล เข้าร่วมแสดงความยินดี กับ นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ตุลาคม 7th, 2563|0 Comments

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายวงศ์พิทวัส โชคชัยวิชิตกุล ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน องค์การสะพานปลา  เข้าร่วมแสดงความยินดี กับ นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 130 ปี  ในการนี้ [...]

Wordpress News

นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนงานองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อติดตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนงานองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 10 /2563 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อติดตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 องค์การสะพานปลา อาทิ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2563 องค์การสะพานปลา ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2563) ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา สาทร กรุงเทพฯ [...]

710, 2563

นายวงศ์พิทวัส โชคชัยวิชิตกุล เข้าร่วมแสดงความยินดี กับ นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ตุลาคม 7th, 2563|0 Comments

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายวงศ์พิทวัส โชคชัยวิชิตกุล ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน องค์การสะพานปลา  เข้าร่วมแสดงความยินดี กับ นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 130 ปี  ในการนี้ อสป.ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุน”สวัสดิการกรมบัญชีกลาง”  ณ กรมบัญชีกลาง  กรุงเทพฯ

710, 2563

นายวงศ์พิทวัส โชคชัยวิชิตกุล เข้าร่วมแสดงความยินดี กับ นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ตุลาคม 7th, 2563|0 Comments

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายวงศ์พิทวัส โชคชัยวิชิตกุล ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน องค์การสะพานปลา  เข้าร่วมแสดงความยินดี กับ นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 130 ปี  ในการนี้ อสป.ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุน”สวัสดิการกรมบัญชีกลาง”  ณ กรมบัญชีกลาง  กรุงเทพฯ

Photography News

นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนงานองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อติดตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

ตุลาคม 9th, 2563|0 Comments

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนงานองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 10 /2563 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อติดตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 องค์การสะพานปลา อาทิ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2563 องค์การสะพานปลา ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม [...]

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ และนางสมรัก บุษปธำรง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งเกษตรกร

ตุลาคม 8th, 2563|0 Comments

วันที่ 8 ตุลาคม 2563:นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ และนางสมรัก บุษปธำรง รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งเกษตรกร นำร่องที่โครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อน จ.ขอนแก่น พร้อมแนะนำให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน 4 ปี เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้ประชาชน และส่งเสริมการปลูกแหนแดง เนื่องจากราคาดี ให้ผลผลิตเร็ว รวมถึงโครงการโคขุนกู้วิกฤตด้วย โดยนายประภัตร กล่าวว่า “เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ต้องจดวิสาหกิจชุมชน 7 คนขึ้นไป และเลือกอาชีพที่สนใจ รวมถึงเป็นที่ต้องการของตลาด เช่น จิ้งหรีด มีการส่งออกมากถึงปีละกว่า 1,000 [...]

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม”แนวคิดการขับเคลื่อนไทย ไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดขอนแก่น”

ตุลาคม 7th, 2563|0 Comments

วันที่ 7 ตุลาคม 2563  นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม”แนวคิดการขับเคลื่อนไทย ไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดขอนแก่น” เพื่อรับฟังปัญหาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ให้แนวทางการแก้ปัญหา และมอบนโยบายการปฎิบัติราชการ พร้อมลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่ต่างๆ ที่ จ.ขอนแก่น และ จ.สระแก้ว ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2563 ร่วมกับคณะทำงาน และนางสมรัก บุษปธำรง รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ เกษตรอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น [...]

องค์การสะพานปลาจัด “โครงการอบรมส่งเสริมความรู้มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง และ “โครงการอบรมส่งเสริมความรู้การทำประมงถูกกฎหมายอย่างยั่งยืน”

ตุลาคม 7th, 2563|0 Comments

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 องค์การสะพานปลาจัด “โครงการอบรมส่งเสริมความรู้มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง และ “โครงการอบรมส่งเสริมความรู้การทำประมงถูกกฎหมายอย่างยั่งยืน” ได้รับเกียรติจาก ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและบรรยาย  ในการนี้  ดร. จุมพล สงวนสิน อดีตอธิบดีกรมประมงและอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะที่ปรึกษา ได้ให้การบรรยายพิเศษ   โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากกรมประมง ให้นายปิยะโชค สินอนันต์ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมงกองตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต  เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ระบบการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”  และ นางกิ่งเดือน สมจิตต์ หัวหน้ากลุ่มประเมินระบบคุณภาพแหล่งแปรรูป จากกรมประมง [...]

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. บริหารจัดการสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ถูกกฎหมายได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม

2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัการจัดหารายได้ และบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร

3. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ

5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดีแก่องค์กร

Go to Top