ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

  ชื่อผู้เสนอแนะ/ความคิดเห็น

  เลขที่บัตรประชาชน

  เบอร์โทรศัพท์

  Email

  เรื่องเสนอแนะ/ความคิดเห็น

  รายละเอียด

  ติดต่อสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล แผนกระเบียบวินัย
  องค์การสะพานปลา
  149 เจริญกรุง 58 สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  Email: saraban@fishmarket.co.th
  โทรศัพท์ 0-2211-7300,0-2212-4490 อัตโนมัติ โทรสาร 0-2212-5899