ข่าวทั้งหมด2020-09-22T10:14:48+07:00

งานจับฉลากล็อคแผงค้าท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา จำนวนทั้งสิ้น 318 แผง

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 องค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดงานจับฉลากล็อคแผงค้าท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา จำนวนทั้งสิ้น 318 แผง เพื่อแสดงความโปร่งใสและเป็นธรรม ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากและส่วนใหญ่พอใจกับเลขที่ล็อคแผงค้าที่ตัวเองจับได้ ณ ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

หารือแผนการดำเนินงานโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร โครงการพี่เลี้ยง ระหว่าง ธอส. กับ อสป. ประจำปี 2563

วันนี้ 17 สิงหาคม 2563 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) และคณะผู้บริหาร อสป. ยินดีต้อนรับ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานความร่วมมือการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง) ระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)และองค์การสะพานปลา (อสป.) เพื่อหารือแผนการดำเนินงานโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร โครงการพี่เลี้ยง ระหว่าง ธอส. กับ อสป. ประจำปี 2563 และได้เยี่ยมชมองค์การสะพานปลาและ สะพานปลากรุงเทพ ณ สำนักงานองค์การสะพานปลา [...]

การประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ดร. ประยูร ดำรงชิตานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ครั้งที่ 10 /2563 โดยมีคณะอนุกรรมการและคณะผู้บริหาร องค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา อาทิ โครงการพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา โครงการพัฒนาพื้นที่สะพานปลากรุงเทพ โครงการพัฒนาพื้นที่สะพานปลาสมุทรปราการ และ โครงการพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงปราณบุรี ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงาน เขตสาทร กรุงเทพฯ

องค์การสะพานปลาจัดโครงการ ฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 องค์การสะพานปลาจัดโครงการ “อบรมส่งเสริมความรู้การทำประมงถูกกฎหมายอย่างยั่งยืน”โครงการ “อบรมส่งเสริมความรู้มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง” และ โครงการ “สินค้า ประมงถูกกฎหมาย ตรวจสอบย้อนกลับได้ ปลอดภัยจากสารฟอร์มาลิน” ได้รับเกียรติจาก ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ อาทิ เรื่อง พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2560 และฉบับเพิ่มเติม , เทคนิคการใช้เทคโนโลยีในการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำในระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำ , มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง และ การปฐมพยาบาลกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ( CPR ) พร้อมฝึกปฎิบัติ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้การทำประมงอย่างถูกกฎหมาย ขณะเดียวกันก็พัฒนาและยกระดับสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้มีมาตรฐานสุขอนามัย เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานของ EU และตามประกาศของกรมประมง รวมถึงการป้องกันสินค้าประมง ให้ปลอดภัยจากสารพิษและสิ่งเจือปนที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร [...]

By |สิงหาคม 18th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรม|

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2563 พร้อมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่ไทย เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสะพานปลา

By |สิงหาคม 11th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรม|

อบรมโครงการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของคณะกรรมการองค์การสะพานปลาและประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 8/2563

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา (อสป.) นายฆนัท ครุธกูล กรรมการองค์การสะพานปลา นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ กรรมการองค์การสะพานปลา ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ กรรมการองค์การสะพานปลา นางสาวชุติมา ศรีปราชณ์ กรรมการองค์การสะพานปลา นายภัทระ คําพิทักษ์ กรรมการองค์การสะพานปลา และ ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยองค์การสะพานปลาด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง และคณะผู้บริหาร อสป. ร่วมอบรมโครงการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของคณะกรรมการองค์การสะพานปลาและประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 8/2563 โดยมี อาจารย์สาคร ชนะไพฑูรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีจ รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี [...]

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. บริหารจัดการสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ถูกกฎหมายได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นธรรม

2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัการจัดหารายได้ และบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร

3. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ

5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดีแก่องค์กร

Go to Top