วันที่ 24  สิงหาคม 2561  ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  รับรางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น  ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร “โครงการพี่เลี้ยง” ในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น หรือ SOE Award 2561   โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเป็นผู้มอบรางวัล     ซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ภายใต้แนวคิด “รวมพลังรัฐวิสาหกิจ พัฒนาเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน” เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้รัฐวิสาหกิจในการปฏิบัติงาน  ณ  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก  คอนเวนชันเซ็นเตอร์  เซ็นทรัลเวิลด์  กรุงเทพฯ