คู่มือปฏิบัติงาน องค์การสะพานปลา

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการงานเลขานุการ (ดาวน์โหลด)

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการงานเลขานุการ

(ยังไม่มีคู่มือ)

แผนการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ดาวน์โหลด)

แผนการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานการออกแบบระบบการรับรองหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (MCPD) (ดาวน์โหลด)

รายงานการออกแบบระบบการรับรองหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (MCPD)

แผนกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Disaster Recovery Plan – (IT-DRP) (ดาวน์โหลด)

แผนกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Disaster Recovery Plan - (IT-DRP)

คู่มือการใช้งาน Application FMO Weighing System (ดาวน์โหลด)

คู่มือการใช้งาน Application FMO Weighing System

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์โครงการระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติในระบบตรวจสอบย้อนกลับ (เรือธงไทย) ระยะที่ 2 (ดาวน์โหลด)

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์โครงการระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติในระบบตรวจสอบย้อนกลับ (เรือธงไทย) ระยะที่ 2

คู่มือการใช้งานและดูแลระบบ (ดาวน์โหลด)

คู่มือการใช้งานและดูแลระบบ

คู่มือนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Security Pollcy) ฉบับเต็ม (ดาวน์โหลด)

คู่มือนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Security Pollcy) ฉบับเต็ม

คู่มือนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Security Pollcy) ฉบับผู้ใช้บริการ (ดาวน์โหลด)

คู่มือนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Security Pollcy) ฉบับผู้ใช้บริการ

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน (ดาวน์โหลด)

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน

คู่มือการดำเนินงานแผนกการเจ้าหน้าที่ (ดาวน์โหลด)

คู่มือการดำเนินงานแผนกการเจ้าหน้าที่

คู่มือการดำเนินงานการฝึกอบรมพนักงานองค์การสะพานปลา (ดาวน์โหลด)

คู่มือการดำเนินงานการฝึกอบรมพนักงานองค์การสะพานปลา

คู่มือความปลอดภัย Safety Handbook (ดาวน์โหลด)

คู่มือความปลอดภัย Safety Handbook

ทักษะความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่จำเป็นต่องาน (Competency) ขององค์การสะพานปลา (ดาวน์โหลด)

ทักษะความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่จำเป็นต่องาน (Competency) ขององค์การสะพานปลา

คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบสารฟอร์มาลินในสัตว์น้ำด้วยชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหารด้วย Test Kit (ดาวน์โหลด)

คู่มือโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมอาชีพการประมงอย่างถูกกฎหมาย โครงการ 16 ประจำปี 2561 – 2565 (ฉบับแก้ไข) (ดาวน์โหลด)

HandbookCreditPromoteLegalFishingCareerY2018-2022(modify)

(ยังไม่มีคู่มือ)

(ยังไม่มีคู่มือ)

(ยังไม่มีคู่มือ)

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) แผนกประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ (ดาวน์โหลด)

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) แผนกประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้และการบริหารจัดการ ทร ชุมพร (ดาวน์โหลด)

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้และการบริหารจัดการ ทร ชุมพร

คู่มือกำกับการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้สำนักงานท่าเทียบเรือประมงตราดและอ่างศิลา (ดาวน์โหลด)
คู่มือกำกับการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้สำนักงานท่าเทียบเรือประมงตราดและอ่างศิลา

คู่มือการปฏิบัติงานท่าเทียบเรือปรมงสุราษฎร์ธานี (ดาวน์โหลด)

คู่มือการปฏิบัติงานท่าเทียบเรือปรมงสุราษฎร์ธานี

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้และการบริหารจัดการทร หลังสวน (ดาวน์โหลด)

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้และการบริหารจัดการทร หลังสวน

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้สำนักงานท่าเทียบเรือประมงหัวหิน (ดาวน์โหลด)

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้สำนักงานท่าเทียบเรือประมงหัวหิน

(ยังไม่มีคู่มือ)

คู่มือปฏิบัติงานพนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร (ดาวน์โหลด)
คู่มือปฏิบัติงานพนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร

คู่มือปฏิบัติงานสะพานปลาสมุทรสาคร (ดาวน์โหลด)

คู่มือปฏิบัติงานสะพานปลาสมุทรสาคร

คู่มือการปฏิบัติงานท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส (ดาวน์โหลด)

คู่มือการปฏิบัติงานท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส

คู่มือการปฏิบัติงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี (ดาวน์โหลด)

คู่มือการปฏิบัติงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

คู่มือการปฏิบัติงานทร.ภูเก็ต (ดาวน์โหลด)

คู่มือการปฏิบัติงานทร.ภูเก็ต

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต (ดาวน์โหลด)

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

คู่มือการทดสอบคุณภาพสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงระนอง (ดาวน์โหลด)

คู่มือการทดสอบคุณภาพสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงระนอง

คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการภาคสนาม ทร.ระนอง (ดาวน์โหลด)

คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการภาคสนาม ทร.ระนอง

คู่มือการปฏิบัติงานด้านสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ทร (ดาวน์โหลด)

คู่มือการปฏิบัติงานด้านสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ทร

คู่มือการปฏิบัติงานทร.ระนอง (ดาวน์โหลด)

คู่มือการปฏิบัติงานทร.ระนอง

คู่มือปฏิบัติงานแผนกการเงินและบัญชี ทร.ระนอง (ดาวน์โหลด)

คู่มือปฏิบัติงานแผนกการเงินและบัญชี ทร.ระนอง

คู่มือระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติในระบบตรวจสอบย้่อนกลับ(เรือธงไทย) (ดาวน์โหลด)

คู่มือระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติในระบบตรวจสอบย้่อนกลับ(เรือธงไทย)

คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา (ดาวน์โหลด)

คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา

คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล (ดาวน์โหลด)

คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล

Service  Guide: For rental property and land located in the area of Fish market and vessel landing  # 1 (ดาวน์โหลด)

Service  Guide: For rental property and land located in the area of Fish market and vessel landing # 2 (ดาวน์โหลด)

Quatation Form (ดาวน์โหลด)

Form for requesting the license for  Conducting Fish Market Businessesfor  Conducting Fish Market Businesses (ดาวน์โหลด)

Form for requesting the license  for participating in the fish commodity’s auctions at Fish Market for participating in the fish commodity’s auctions at Fish Market (ดาวน์โหลด)