คู่มือปฏิบัติงาน องค์การสะพานปลา

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการงานเลขานุการ

Download

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการงานเลขานุการ

(ยังไม่มีคู่มือ)

แผนการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานการออกแบบระบบการรับรองหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (MCPD)

รายงานการออกแบบระบบการรับรองหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (MCPD)

แผนกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Disaster Recovery Plan – (IT-DRP)

แผนกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Disaster Recovery Plan - (IT-DRP)

คู่มือการใช้งาน Application FMO Weighing System

คู่มือการใช้งาน Application FMO Weighing System

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์โครงการระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติในระบบตรวจสอบย้อนกลับ (เรือธงไทย) ระยะที่ 2

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์โครงการระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติในระบบตรวจสอบย้อนกลับ (เรือธงไทย) ระยะที่ 2

คู่มือการใช้งานและดูแลระบบ

คู่มือการใช้งานและดูแลระบบ

คู่มือนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Security Pollcy) ฉบับเต็ม

คู่มือนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Security Pollcy) ฉบับเต็ม

คู่มือนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Security Pollcy) ฉบับผู้ใช้บริการ

คู่มือนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Security Pollcy) ฉบับผู้ใช้บริการ

คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบสารฟอร์มาลินในสัตว์น้ำด้วยชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหารด้วย Test Kit

คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบสารฟอร์มาลินในสัตว์น้ำด้วยชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหารด้วย Test Kit

(ยังไม่มีคู่มือ)

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้และการบริหารจัดการ ทร ชุมพร

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้และการบริหารจัดการ ทร ชุมพร

คู่มือกำกับการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้สำนักงานท่าเทียบเรือประมงตราดและอ่างศิลา

คู่มือกำกับการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้สำนักงานท่าเทียบเรือประมงตราดและอ่างศิลา

คู่มือการปฏิบัติงานท่าเทียบเรือปรมงสุราษฎร์ธานี

คู่มือการปฏิบัติงานท่าเทียบเรือปรมงสุราษฎร์ธานี

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้และการบริหารจัดการทร หลังสวน

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้และการบริหารจัดการทร หลังสวน

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้สำนักงานท่าเทียบเรือประมงหัวหิน

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้สำนักงานท่าเทียบเรือประมงหัวหิน

(ยังไม่มีคู่มือ)

คู่มือปฏิบัติงานพนักงานสะพานปลาสมุทรปราการ

คู่มือปฏิบัติงานพนักงานสะพานปลาสมุทรปราการ

คู่มือปฏิบัติงานพนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร

คู่มือปฏิบัติงานพนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร

คู่มือปฏิบัติงานสะพานปลาสมุทรสาคร

คู่มือปฏิบัติงานสะพานปลาสมุทรสาคร

คู่มือการปฏิบัติงานท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส

คู่มือการปฏิบัติงานท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส

คู่มือการปฏิบัติงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

คู่มือการปฏิบัติงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

คู่มือการปฏิบัติงานทร.ภูเก็ต

คู่มือการปฏิบัติงานทร.ภูเก็ต

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

คู่มือการทดสอบคุณภาพสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงระนอง

คู่มือการทดสอบคุณภาพสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงระนอง

คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการภาคสนาม ทร.ระนอง

คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการภาคสนาม ทร.ระนอง

คู่มือการปฏิบัติงานด้านสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ทร

คู่มือการปฏิบัติงานด้านสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ทร

คู่มือการปฏิบัติงานทร.ระนอง

คู่มือการปฏิบัติงานทร.ระนอง

คู่มือปฏิบัติงานแผนกการเงินและบัญชี ทร.ระนอง

คู่มือปฏิบัติงานแผนกการเงินและบัญชี ทร.ระนอง

คู่มือระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติในระบบตรวจสอบย้่อนกลับ(เรือธงไทย)

คู่มือระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติในระบบตรวจสอบย้่อนกลับ(เรือธงไทย)

คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา

คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา

คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล

คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล